1. Patent sternika motorowodnego wymagania:

- ukończony 14-ty rok życia,
- zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego

Uprawnienia:

- prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych
- prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

                  Osoby, które nie ukończyły 16-tego roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60kW.

 2.  Patent żeglarza jachtowego wymagania:

- ukończony 14-ty rok życia,
- zdanie egzaminu na patent Żeglarza Jachtowego

 Uprawnienia:

- prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych,
- prowadzenie jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu w porze dziennej.


3. Licencję na holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających uzyskuje osoba, która:

- ukończyła 18 lat,
- posiada patent minimum sternika motorowodnego,
- zdała egzamin na Licencje na Holowanie.

Uprawnienia:

- uprawianie turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu narciarza wodnego,
- uprawianie turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych.

Wszystkie stopnie motorowodne : http://www.motorowodniacy.org/patenty.html

Wszystkie stopnie żeglarskie : http://www.motorowodniacy.org/patenty.html | Licznik odsłon: 
233786