Wymagania dotyczące przystąpienia do egzaminów.

         ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej

Patent żeglarza jachtowego uzyskuje osoba, która:

- ukończyła 14. rok życia,
- zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych:

- po wodach śródlądowych,
- o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu w porze dziennej.


Patent sternika motorowodnego uzyskuje osoba, która:

- ukończyła 14. rok życia,
- zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:

- po wodach śródlądowych,
- o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Osoby, które nie ukończyły 16. roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60kW.


Licencję na holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających uzyskuje osoba, która:

- ukończyła 18 lat,
- posiadanie patentu minimum sternika motorowodnego,
- zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Osoba posiadająca licencję na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających jest uprawniona do:

- uprawianie turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu narciarza wodnego,
- uprawianie turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych.


 | Licznik odsłon: 
161430